Yến Tiệc Thịt Nướng

NPC liên quan

 • Điều kiện: nhân vật cấp 70 trở lên.
Hình ảnh Ghi chú
 • Tên NPC: Bạch Tiên Sinh
 • Vị trí: Giữa các thành thị.
 • Chức năng: Nhận & trả nhiệm vụ Yến Tiệc Thỏ Nướng
 • Nội dung nhiệm vụ: Thu thập 20 Thịt Nướng tại Yến Tiệc Thịt Nướng.
 • Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 4 nhiệm vụ.

Nội dung cập nhật

 • Thỏ Nướng mở vào lúc 10h00, 11h00, 16h00, 17h00, 21h00, 22h00, 23h00 mỗi ngày.
 • Tùy theo ngày mà bản đồ xuất hiện Yến Tiệc Thỏ Nướng sẽ khác nhau:
Ngày Bản đồ mở Yến Tiệc Thỏ Nướng
Thứ Hai Nga Mi (194/202)
Thứ Ba Đường Môn (191/182)
Thứ Tư Cái Bang (189/203)
Thứ Năm Võ Đang (213/217)
Thứ Sáu Ngũ Độc (194/205)
Thứ Bảy Dương Môn (206/206)
Chủ Nhật Thiếu Lâm (190/204)
 • Để bắt đầu Yến Tiệc Thỏ Nướng, nhân sĩ cần phải kích hoạt Lò Nướng.
 • Lò Nướng chỉ được kích hoạt khi có đủ 4 trạng thái PK1, PK2, PK3 và Đồ Sát tương tác.

Vo Lam II

Vo Lam II

 • Khi kích hoạt thành công, xung quanh Lò Nướng sẽ xuất hiện nhiều loại quái.
 • Tiêu diệt quái sẽ xuất hiện nhiều Bàn Tiệc Thịt Nướng.

Vo Lam II

 • Nhân vật phải ở trạng thái PK hoặc Đồ Sát mới có thể dùng Bàn Tiệc
 • Nhân sĩ nhấp vào các Bàn Tiệc Thịt Nướng để nhận thưởng.
 • Thu thập đủ 20 Bàn Tiệc Thịt Nướng là hoàn thành 1 nhiệm vụ. Có thể trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh để trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo.

 


Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020