Tài Nguyên Chiến

Chiến trường Tống - Liêu tài nguyên Chiến là một trong những tính năng nổi bật và nhiều thú vị của thế giới võ lâm. Tham gia vào chiến trường đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm quân công. Ngoài ra có thể sử dụng Quân Công Chương, Quân Công Đại và Quân Công Huy Hoàng.

Thời gian

  • Có thể tham gia bất cứ lúc nào trong ngày.

Điều kiện

Nhân vật có đẳng cấp 77 trở lên, đã gia nhập môn phái, điểm công trạng phe Tống/Liêu từ 15.000 trở lên.

NPC vào chiến trường

NPC liên quan Ghi chú
Tư Mã Tấn Nguyên

Tư Mã Tấn Nguyên

Tương Dương (180/174)

  • Gặp NPC Tư Mã Tấn Nguyên tại Tương Dương (180/174) để tham gia.
  • Tham gia Tài Nguyên Chiến phe đối địch.

Bản đồ Thiên Môn Trận, Tài Nguyên Chiến

Bản đồ Thiên Môn Trận - tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến


Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020