Sự kiện Thất Tịch Cầu Duyên

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 08h00 ngày 13/08/2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31/08/2020

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây
Loại Nhận được
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã nhỏ 3 Hoa Sen
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã lớn 15 Hoa Sen
Mở 1 túi Hạt Giống 15 Hoa Sen
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ (Tài Nguyên Chiến)
Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Không sử dụng Quân Công 15 Hoa Sen
Sử dụng Quân Công Chương 20 Hoa Sen
Sử dụng Quân Công Đại 25 Hoa Sen
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ Nhận được
Bắt tiểu Niên Thú 10 Hoa Sen
Trả nhiệm vụ Sát Thủ Đường 10~30 Hoa Sen
Vượt qua ải 5 Tàng Kiếm 15 Hoa Sen
Vượt qua 1 ải Thái Hư 2 Hoa Sen
Nhiệm vụ Sư Môn 3 Hoa Sen
Nhiệm vụ Thương Hội 1 Hoa Sen

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
VLTK II

Hoa Sen

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 1000 cái/ô.
VLTK II

Giấy Gói Hoa

 • Nguồn gốc: tiêu diệt quái ở các bản đồ Vương Mẫu Động (1-2-3), Thiên Tầm Tháp (1-2-3), Tây Song Bản Nạp (Bắc-Nam), đổi từ Hoa Sen.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 1000 cái/ô.
VLTK II

Thiệp Chúc Phúc

 • Nguồn gốc: Mua bằng vàng ở NPC Giáo Sĩ
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 1000 cái/ô.
VLTK II

Bó Sen Chức Nữ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 1000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Sứ giả Hoạt động
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 31/08/2020 sẽ không thể sử dụng.
VLTK II

Bó Sen Ngưu Lang

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 1000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Sứ giả Hoạt động
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 31/08/2020 sẽ không thể sử dụng.

Công thức đổi sự kiện

Công thức Nhận được
 +  +  VLTK II
 +  +  VLTK II

Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020