Phó bản Vạn Kiếm Trũng

Vạn Kiếm Trũng không chỉ thu hút nhân sĩ võ lâm bởi những cửa ải thử thách mà còn mang đến cơ hội sở hữu các phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, kể từ khi ra mắt đến nay, phó bản này luôn nhận được sự yêu thích của đông đảo hào kiệt giang hồ.

Hướng dẫn tham gia

Bước 1
 • Khi đã đủ điều kiện tham gia, đội trưởng đến gặp NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản để tiến hành báo danh.
 • Báo danh thành công tại NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản (Phụng Tường 212/191).
Bước 2
 • Đội trưởng đến gặp Giang Biệt Hạc để kích hoạt mở ải thứ nhất: Sát thủ Đinh Mã Dũng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Khi mở ải sẽ xuất hiện Thương Ưng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Phong ấn được mở sẽ xuất hiện 03 đợt thủ vệ, đồng đạo phải hạ gục các quái này.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 4

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, sẽ xuất hiện Đinh Mã Dũng Thống, đồng đạo cần phải hạ gục Đinh Mã Dũng Thống.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 5
 • Hạ gục Đinh Mã Dũng Thống sẽ vượt qua thành công ải thứ nhất.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Qua ải thành công sẽ xuất hiện bảo rương, đồng đạo nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.
Bước 6
 • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải thứ hai: Kiếm Trũng Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Thanh Long Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 7

Tiếp tục hạ gục 03 đợt xuất hiện thủ vệ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 8

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, đồng đạo cần tiếp tục phá hủy Bàn Long Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 9
 • Hạ gục Bàn Long Cơ Quan sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 •  Xuất hiện bảo rương, đồng đạo mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 10
 • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hắc để mở ải tiếp theo – Hộ Kiếm Kiếm Linh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi ải thứ 3 được mở sẽ xuất hiện Hỏa Phụng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Phong ấn được mở sẽ xuất hiện Thiên Địa Nhân Tam.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 11
 • Hạ gục Thiên Địa Nhân Tam sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 12
 • Đội trưởng đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải cuối cùng – Ma Kiếm.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Bạch Hổ Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Bạch Hổ Phong Ấn được mở sẽ xuất hiện Ma Kiếm Nô.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 13
 • Hạ gục Ma Kiếm Nô sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
 • Khi vượt thành công bốn ải, đội trưởng đến gặp NPC Nhậm Doanh Doanh đối thoại để rời khỏi ải.

Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020