Kỹ năng sống (P.2)

Kỹ năng chế tạo

Chế vũ khí
Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Vũ khí ngắn: Đao, kiếm, bao tay, song đao.
 • Học tại NPC Mạc Nhị ở Thành Đô (213/215).
Kỹ năng sống
 • Vũ khí dài: Thương, côn, trượng
 • Học tại NPC Mạc Đại ở Biện Kinh (178/188).
Kỹ năng sống
 • Kỳ môn binh khí: Ám khí, cầm, bút, cung, trảo.
 • Học tại NPC Mạc Tam ở Tương Dương (168/182).
Chế dược
Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Bao gồm: Thuốc phục hồi sinh lực, nội lực, thuốc trị thương, giải độc.
 • Học tại NPC Du Phương đại phu - Thành Đô (215/225) để học chế dược.
Chế phù
Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Bao gồm: Giám định phù, hồi thành phù.
 • Học tại NPC Vân Du Đạo Nhân ở Biện Kinh (169/187) để học chế phù.
Chế tạo Hộ giáp
Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Bao gồm: Áo giáp nam, nữ theo kiểu hình nhân vật (tiêu chuẩn, khôi ngô….).
 • Học tại NPC Cẩm Nương ở Thành Đô (232/217) để học chế tạo Hộ giáp.
Nấu nướng
Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Bao gồm: Thức ăn chính, rượu.
 • Học tại NPC Ngự Trù ở Biện Kinh (197/180) để học nấu nướng.

Lưu ý

 • 01 nhân vật chỉ có thể học 01 kỹ năng chế tạo.
 • Có thể hủy kỹ năng đã học tại NPC đã học kỹ năng đó, khi hủy kỹ năng sẽ tốn một số tiền nhất định, tùy theo số lần hủy bỏ.
 • Khi học 01 kỹ năng chế tạo, sẽ được dạy một số phương thức chế vật phẩm. Khi chế tạo sẽ nhận được kinh nghiệm chế tạo, cấp chế tạo sẽ tăng khi đạt đủ kinh nghiệm chế tạo. Cấp chế tạo càng cao, có thể học được thêm phương thức chế tạo mới, tại NPC đã học kỹ năng đó.
 • Nguyên liệu dùng để chế tạo có thể tìm thấy thông qua kỹ năng thu thập.

Kỹ năng giang hồ

Thông qua kỹ năng giang hồ, đồng đạo có thể chế tạo Bánh ngô (dùng để tăng thể lực) hoặc chế tạo Băng (khi sử dụng sẽ tăng 10 sinh lực/1 giây).

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Nhấn F5 để mở bảng kỹ năng sống -> chọn mục Sống.
Kỹ năng sống
 • Muốn chế tạo loại vật phẩm nào thì chọn vật phẩm ấy.
 • Yêu cầu: Nhân vật phải đủ thể lực và trống hành trang (Bánh ngô: 20 thể lực; Băng: 10 thể lực).

Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020