Kỹ năng sống (P.1)

Kỹ năng sống là yếu tố cần thiết cho mỗi nhân sĩ võ lâm trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Có kỹ năng sống trong hành trang, quý nhân sĩ sẽ an tâm hơn bởi cách ứng xử, giao thiệp trong chốn võ lâm. Xin gửi đến đồng đạo những điều cơ bản nhất về nhiệm vụ kỹ năng sống.

Khái niệm cơ bản

 • Để chế tạo được nón, áo, quần, vũ khí, dược, ... đồng đạo phải học ít nhất 2 kỹ năng
  • Kỹ năng thu thập: dùng để thu thập nguyên liệu.
  • Kỹ năng chế tạo: học các nghề (như chế tạo nón, áo, phù, dược phẩm,...)
 • Khi học các kỹ năng, đồng đạo nên lưu ý:
  • Muốn học kỹ năng, nhân vật đạt cấp 10 trở lên.
  • Gặp NPC Du Phương đại phu để làm nhiệm vụ, khảo nghiệm kiến thức về thế giới VLTK II.
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo nhiệm, đồng đạo có thể kỹ năng thu thập (1 nhân vật có thể học nhiều kỹ năng), và kỹ năng chế tạo (1 nhân vật chỉ có thể học được 1 kỹ năng).

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Nhân vật đạt đến cấp 10, đến tìm NPC Du Phương đại phu - Thành Đô (215/225) để học kỹ năng sống.
 • NPC Du Phương đại phu yêu cầu đồng đạo đến gặp NPC Lý Phong Thu ở Tuyền Châu.
Kỹ năng sống
 • Đối thoại với NPC Lý Phong Thu ở Tuyền Châu (201/185) hoàn thành các câu hỏi về kỹ năng sống.
Kỹ năng sống
 • Hoàn thành các câu trả lời, đến tìm Vân Du Đạo Nhân ở Biện Kinh (169/187).
 • Vân Du Đạo Nhân yêu cầu đồng đạo tìm Lưu Nhất Phủ ở Biện Kinh (152/181).
Kỹ năng sống
 • Lưu Nhất Phủ yêu cầu đồng đạo trả lời các câu hỏi khảo nghiệm.
 • Hoàn thành các câu trả lời, đồng đạo có thể tìm NPC phù hợp để học kỹ năng thu thập.

Các kỹ năng thu thập

Có 7 loại kỹ năng thu thập: Đào khoáng, đốn củi, hái thuốc, canh tác, thuộc da, kéo tơ và tập linh (mỗi nhân vật chỉ có thể học tối đa loại kỹ năng thu thập).

Mỗi NPC đặc trưng sẽ hỗ trợ đồng đạo: học kỹ năng, hủy kỹ năng đang có hoặc vào bản đồ thu thập nguyên liệu cần thiết để chế tạo.

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng đào khoáng gặp NPC Đại Khoáng Công ở Thành Đô (229/214)
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng đốn củi gặp NPC Lưu Nhất Phủ ở Biện Kinh (152/181).
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng kéo tơ gặp NPC Hoàng Đại Thẩm ở Thành Đô (230/218).
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng canh tác gặp NPC Lý Phong Thu ở Tuyền Châu (201/185).
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng hái thuốc gặp NPC Lâm Dược Sư ở Tuyền Châu (194/184).
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng thuộc da gặp NPC Thợ Săn Trương ở Biện Kinh (167/189).
Kỹ năng sống
 • Học kỹ năng tập linh gặp NPC Mạc Quân Đạo Trưởng ở Tuyền Châu (173/185).

Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020