Boss Sư môn

Thời gian phân bổ

Số đợt Thời gian Bản đồ phân bổ Lưu ý
Đợt 1 16h00
(thứ 2-3-4)

Ở 7 môn phái

Hệ thống thông báo
Có người thấy các vị Cao thủ võ lâm đang xuất hiện tại … (tên bản đồ). Các vị hãy mau mau đến tỷ thí”.

 • Thời gian mỗi đợt bắt đầu thì Boss sẽ xuất hiện.
 • Thời gian kết thúc mỗi đợt thì không xuất hiện Boss nữa.
Đợt 2 22h00
(thứ 2-3-4)
   

Các loại Boss

  Hình Ghi chú

Huyền Chân

Thanh Thư

Khi thời gian mỗi đợt bắt đầu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 7 Boss môn phái:

 • Thời gian tồn tại của Boss là 60 phút kể từ lúc xuất hiện (hết 60 phút, nhân vật không tiêu diệt được Boss thì Boss sẽ biến mất).
 • Trong mỗi đợt, mỗi Boss chỉ xuất hiện 1 lần (ví dụ: Boss Huyền Chân đã xuất hiện lần đầu thì sẽ không xuất hiện ở những lần tiếp theo của mỗi đợt).
 • Boss trước vừa bị tiêu diệt thì xuất hiện Boss tiếp theo (lần lượt cho đến hết 7 Boss).
 • Khi 7 Boss bị tiêu diệt thì xem như kết thúc đợt đó.
 • Khi Boss chết sẽ xuất hiện 50 NPC Túi của Cao thủ.
Tuệ Minh
Hoàng Chính Nhất

Đường Hỷ

Cổ Mặc
Dương Diên Đức

NPC Túi của Cao thủ

  Hình Ghi chú
Túi của Huyền Chân

Có các loại NPC Túi của Cao thủ như sau:

 • Túi của Huyền Chân
 • Túi của Thanh Thư
 • Túi của Tuệ Minh
 • Túi của Hoàng Chính Nhất
 • Túi của Đường Hỷ
 • Túi của Dương Diên Đức
 • Túi của Cổ Mặc.

Vị trí: Túi của Cao thủ xuất hiện xung quanh vị trí các Boss Cao thủ bị tiêu diệt.

Chức năng: Nhân vật nhấp chuột vào NPC Túi của Cao thủ để nhận phần thưởng.

Thời điểm xuất hiện: Tại thời điểm Boss bị tiêu diệt sẽ xuất hiện 50 NPC Túi của Cao thủ.

Thời gian tồn tại: NPC Túi của Cao thủ tồn tại trong 2 phút (khi hết thời gian 2 phút, NPC tự động biến mất ).

Đặc trưng:

 • Nhân vật thuộc môn phái nào thì nhận thưởng theo NPC Túi Cao thủ môn của phái đó (ví dụ: chỉ nhân vật thuộc phái Thiếu Lâm mới có thể nhận thưởng từ NPC Túi của Huyền Chân).
 • Nhân vật cấp độ trên 82 và đã vào môn phái, bật trạng thái chiến đấu mới có thể nhận thưởng từ NPC Túi của Cao thủ.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng từ NPC Túi của Cao thủ 4 túi/ngày.
 • Túi của Cao thủ tự động mất đi khi nhân vật nhấp chuột vào nhận thưởng.
 • Giãn cách giữa 2 lần sử dụng NPC Túi của Cao thủ là 60 giây.

Phần thưởng

Tên phần thưởng

Ghi chú

Điểm kinh nghiệm = cấp độ x 30.000

Điểm kinh nghiệm nhận theo cấp độ

Ngẫu nhiên trang bị Sư môn 4

Ngẫu nhiên 3 loại (sơ, trung, cao)

Mật tịch môn phái

Theo kiểu nhân vật

Cổ Linh Thạch

Theo môn phái

 

Ngẫu nhiên 5~10 cái


Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020