Boss bang hội

Thân mời đồng đạo cùng theo dõi chi tiết bài hướng dẫn nhiệm vụ bang hội và Boss bang hội.

NPC liên quan

Tên NPC Vị trí

Tiêu Sư
Thành Đô (227/211)

Một số lưu ý

  • Lần đầu tiên bang tham gia boss bang hội có 6 cấp độ nhiệm vụ khác nhau để chọn. Khi hoàn thành 1 nhiệm vụ thì tăng 1 cấp độ lựa chọn, khi thất bại 1 nhiệm vụ thì giảm 1 cấp độ lựa chọn. Tối đa là 9 cấp và tối thiểu là 1 cấp lựa chọn.
  • Thời gian để thực hiện 1 nhiệm vụ tiếp theo là 2 mốc 24h00.
  • Điểm tích lũy thu thập tối đa trong 1 lần nhiệm vụ phụ thuộc vào cấp độ của nhân vật.
  • Giao nộp thành công tăng điểm tích lũy nhiệm vụ và tiền vàng nhất định.
  • Vật phẩm nộp dư không được trả lại.
  • Khi gọi thành công Boss Bộ Phi Yên thì sẽ có thông báo toàn server tên bang gọi Boss nhưng không thông báo địa điểm gọi Boss.
  • Chỉ có bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão, đường chủ, hương chủ (đã gia nhập hệ phái) mới có thể nhặt rương, không xét đến bang nào gọi Boss.
  • Khi xuất hiện vật phẩm trang bị hoặc trang bị hoàng kim Bộ Phi Yên thì sẽ hiện bảng thông báo về vật phẩm và danh sách tặng cho, người thuộc danh sách tặng cho phải đáp ứng 2 yêu cầu: cùng bang với người mở rương, thuộc tổ đội của người mở rương khi tiến hành mở rương.
  • Nhân vật được tặng cho vật phẩm trang bị đầy rương thì mở rương thất bại.

Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020